To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: {{ email }}
Temat: Czy obecnie zdalne sesje rady gminy są zgodne z prawem? - opinia
prawnika.
Data: 2023-08-14 16:16

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.