To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@makowmazowiecki.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 11:57

Pobierz list