To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kozlowo.pl> o 18.07.2018 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o18.07.2018 12:48

Pobierz list