To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-07-18 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 12:49

Pobierz list