Szanowni Państwo

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć

POWIADOMIENIE O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU DO ZAŁATWIENIA WNIOSKU O
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o
dostępie o informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902),
powiadamiam Wnioskodawcę, iż wyznaczam dzień 13 października 2023 r.
jako nowy termin na załatwienie wniosku o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Jednocześnie powiadamiam Wnioskodawcę, iż powodem opóźnienia w
załatwieniu ww. wniosku są następujące okoliczności: konieczność
podjęcia dodatkowych czynności o skomplikowanym charakterze.

--
Z poważaniem,
Aleksandra Filipowicz
Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy Mycielin
tel. 62 75 13 410

__________________________________
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Mycielin,
reprezentowany przez Wójta Gminy Mycielin, z siedzibą: Słuszków 27,
62-831 Korzeniew. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy
poprzez tel. 531641425 lub
e-mail: {{ email }} Szczegóły dot. klauzuli informacyjnej
znajdują się pod adresem: www.mycielin.pl.