W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
łącznej liczby złożonych i obowiązujących do dnia dzisiejszego
oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy z dnia 13 października
1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U z 2023r., poz. 1082) tj.: oświadczeń o
zakazie wykonywania polowania informuję, że do Starosty Sierpeckiego
wpłynęły 4 takie oświadczenia.

Ponadto informuję, że złożenie oświadczenia wymaga osobistego
stawiennictwa właściciela nieruchomości w urzędzie.

Pozdrawiam
Joanna Prątnicka
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
24 275 91 31