Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia
18.07.2018r. Gmina Sejny informuje, że ani Urząd Gminy, ani podległe
jednostki organizacyjne nie prowadzone są media. Gmina Sejny nie
umieszczała ogłoszeń (materiałów ) związanych z promocją gminy  w prasie
czy innych mediach.

Z wyrazami szacunku

Józef Januszanis
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Z- ca Wójta

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16 - 500 Sejny
tel. 87 517 37 72, fax 87 516 26 76
e-mail:jozef.januszanis@gmina.sejny.pl
www.gminasejny.pl

Pobierz list