Dzień dobry
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2023r. w sprawie udzielenia
informacji dotyczącej łącznej liczby złożonych i obowiązujących na dzień
dzisiejszy oświadczeń ,o których mowa w art.27b ustawy Prawo
łowieckie,,wyjaśniam ,iż na terenie tut.powiatu obwiązuje 1
oświadczenie
Anna Banach