Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
informacja Wychowałek 24x.doc

--
Z poważaniem

Sławomir Truszkowski
Inspektor
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Telefon 87 621-83-16

https://powiat.elk.pl

Email: {{ email }}

Starostwo Powiatowe w Ełku

ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją w wyniku błędu proszę o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia sprawnego kontaktu i załatwienia sprawy za pomocą poczty e-mail jest Starosta Ełcki. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się tu: https://bip.powiat.elk.pl/cms/11656/ochrona_danych_osobowych

Załączniki

  • informacja_Wychowałek_24x.doc (nieskanowany) Skanuj