Dzień Dobry

Prosimy o uszczegółowienie dotyczące informacji:

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Czy chodzi tylko o wydatki gminy na ogłoszenia promujące gminę czy również
np. ogłoszenia w prasie o przetargach, konkursach na wolne stanowiska i na
realizację zadań konkursowych gminy, ogłoszenia o realizacji projektów, o
sprzedaży działek, itp., wynikających z przepisów prawa.

artykuły sponsorowane - jakie artykuły,

materiały dedykowane- jakie,

lub innego typu promocję - jaką.

Czy innego typu promocja - to np. wydatki na redagowanie i wydawanie gazetki
gminnej, zakup gadżetów i innych z logo Gminy. Zakup nagród na zawody,
konkursy itp. Koszty organizowanych festynów gminnych i uroczystości
okolicznościowych.

Jednocześnie rozumiemy, że wydatki mają dotyczyć tylko Urzędu Gminy, bez
jej jednostek organizacyjnych. Urząd Gminy nie posiada danych
szczegółowych jednostek.