OK.1431.140.2023.DWJ4

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 września 2023 r.  dotyczący sesji
zdalnych Rady Miasta Biała Podlaska, uprzejmie informuję:

Ad. 1. tak

Ad. 1a  jedna sesja zdalna w 2020 r.,

Ad. 2 w 2023 nie było sesji zdalnych,

Ad. 3 nie,

Ad. 3a - ZOOM MEETINGS

Ad. 4 nie

Ad. 5 100/100 Mbps

Ad. 5a nie

Z poważaniem -

Wiesława Denicka inspektor Gabinet Prezydenta Miasta Biała Podlaska