[https://lyszkowice.pl/images/godlo.jpg]

Paulina Janiak
Referat Organizacyjny - Inspektor - Sekretarka
e-mail: {{ email }}
tel.: +48 (46) 8388778

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, informujemy, że Gmina Łyszkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Łyszkowice, adres: ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. W celu udzielenia Państwu informacji dotyczących Administratora Danych, Inspektora ochrony danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych, odbiorcach danych, okresu przechowywania danych, przysługujących Państwu prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną stronę Klauzula Informacyjna<https://lyszkowice.pl/ochrona-danych-osobowych/n,informacja-rodo> na której znajdą Państwo informacje na wskazany powyżej temat. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi informacjami. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Informacja zawarta w tej wiadomości ma charakter poufny i objęta jest tajemnicą zawodową. Wiadomość jest skierowana wyłącznie do osoby, która jest wymieniona w polu adresata. Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem adresata, to niniejszym zostaje ona powiadomiona, że zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy wiadomość została otrzymana przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jeśli niniejsza wiadomość stanowi, lub zawiera jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje on pod ochroną jej przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.

Załączniki

  • winmail.dat
  • winmail.dat