Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję że w Gminnym Ośrodku Kultury ani
w innej jednostce organizacyjnej gminy nie są prowadzone żadne media
(gazeta, radio, telewizja itp.).

Jednocześnie informuję, że każdego roku w budżecie gminy zaplanowana jest
kwota 15.000 zł,- na promocję gminy.

Z poważaniem Sekretarz Gminy Danuta Chablewska

Pobierz list