W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informuję:

1) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy prowadzone są media - Stanowisko Pracy
ds. Kultury,

2) gazeta lokalna "Wiadomości Leśnickie",

3) gazeta lokalna jest dostępna na stronie internetowej
http://lesnica.pl/79/96/wiadomosci-lesnickie.html

4) gazeta jest zarejestrowana w sądzie,

5) numery gazety lokalnej są dostępne na stronie internetowej
http://lesnica.pl/79/96/wiadomosci-lesnickie.html ,

6) wydatki gminy na ogłoszenia w mediach: rok 2015 - 8 952 zł, rok 2016
- 8952 zł, rok 2017 - 12 908,85 zł, rok 2018 - 8 504 zł.

Edyta Gola

Stanowisko Pracy ds. Kultury

tel. 77 4639858

_____

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
www.lesnica.pl <mailto:um@lesnica.pl> e-mail: um@lesnica.pl

Administratorem danych osobowych jest GMINA LEŚNICA ul. 1 Maja 9, 47-150
Leśnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email
<mailto:um@lesnica.p> um@lesnica.pl. U administratora danych osobowych
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email <mailto:iod@lesnica.pl> iod@lesnica.pl. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Więcej informacji na stronie
<http://www.lesnica.pl/> www.lesnica.pl w zakładce Urząd Miejski
<http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html> Dane osobowe.

Załączniki