Błąd w treści wniosku - nie podaliśmy okresu, za jaki pytamy.