Return Receipt

Your Wniosek o informacje dot. zmarłych cudzoziemców i osób o
document: nieustalonej tożsamości

was BK Komendant KPP Sokółka/KPP/podlaskie
received
by:

at: 10/20/2023 07:30:24 AM