Gmina Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Nasz znak: ORG.1431.13.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

- Urząd Gminy Niedźwiedź prowadzi media
- Wydawane medium to kwartalnik o nazwie "ZGODA"
- Zgoda dostępna jest w internecie na stronie www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce Biuletyn ZGODA
- Biuletyn ZGODA jest zarejestrowany w sądzie
- ostatnie numery biuletynu ZGODA są dostępne w formacie pdf pod wyżej wskazanym adresem i jeżeli chcecie Państwo pozyskać ostatnie 5 numerów to proszę sobie wydrukować
- wydatki Gminy Niedźwiedź na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
- materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję w poszczególnych latach wyniosły:
2015 r. - 56 367,41 zł
2016 r. - 47 480,04 zł
2017 r. - 44 290,70 zł
2018 r. - 15 410,92 zł

Marek Mąkowski - Sekretarz Gminy Niedźwiedź

Pobierz list