W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Pobierz list