Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan pisma dotyczącego odpowiedzi na wniosek z
dnia 12.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13.10.2023 r.) o
udostępnienie informacji publicznej dotyczący zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy.

Z poważaniem
Justyna Witczak

Załączniki

  • Powiadomienie_o_wyznaczeniu_nowego0D0A_terminu
  • Powiadomienie_o_wyznaczeniu_nowego0D0A_terminu