W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję,
że w jednostkach Gminy Bledzew nie są prowadzone media. Wydatki na
ogłoszenia dotyczą tylko zamówień publicznych. W poszczególnych latach
kształtowały się następująco: 2015 - 1638,95 zł; 2016 - 516,00 zł; 2017 -
1587,93 zł.

Sekretarz Gminy

Wojciech Andrzejewski

957436613

Pobierz list