Witam
w odpowiedzi na pani zapytania z dn 18 lipca 2018r., Urząd Gminy w
Leoncinie informuje, iż nie prowadzi żadnego z wymienionych mediów.
Informacje o działaniach Urzędu Gminy dostępne są na naszych stronach
internetowych: Biuletyn Informacji Publicznej, strona www.leoncin.pl
oraz profil www.facebook.pl/gminaleoncin
Ogłoszenia Urzędu Gminy zamieszczane są w Gazecie Nowodworskiej i jest
to koszt ok 800 zł/rok

--
Pozdrawiam Jarosław Mosakowski
Urząd Gminy Leoncin
Specjalista ds. GPI i Promocji Gminy

Pobierz list