IP.1431.60.2018.JSZ2

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. (wpł. 18.07.2018 r.) udzielam następującej informacji:

1.. Urząd Miejski w Sandomierzu oraz jednostki organizacyjne Gminy Sandomierz nie prowadzą mediów
2.. Wydatki Gminy Sandomierz na ogłoszenia, artykuły promocyjne i inne podobne materiały promocyjne w latach 2015-2018 są następujące:
- rok 2015 – 34.375,14 zł
- rok 2016 – 57.273,97 zł
- rok 2017 – 50.855,54 zł
- rok 2018 do dnia 23 lipca 2018 r. – 32.689,80 zł
Informację wytworzył: Dariusz Socha – kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz. 23 lipca 2018 r.

Pobierz list