Witam

Informuję

Gmina Jeziorzany ani żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie prowadzi medjuów publicznego przekazu

Pozdrawiam

Jarosław Radomski

Wójt Gminy Jeziorzany

Pobierz list