RGKiT.1431.13.2018

Witam,

w uzupełnieniu poprzedniej informacji uprzejmie informuje, iż przesłana
odpowiedź na ostatnie pytanie w ostatnim wierszu dotyczy wydatków
poniesionych na działania promocyjne do dnia udzielenia odpowiedzi na
wniosek _w 2018 r._

Z poważaniem

Joanna Karpińska-Koźlik

Inspektor ds promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Lubominie

tel. 89-532-44-59

Pobierz list