OR.1431.32.2018

Pilawa, 23.07.2018r.

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
2018r. informuję:

Ad. 1 Miasto i Gmina Pilawa wydaje bezpłatną gazetkę gminną tzw. Biuletyn
Informacyjny Miasta i Gminy Pilawa. Gazetka wydawana jest przez referat
organizacyjny urzędu.

Ad.2 Biuletyn jest zamieszczany na stronie urzędu w formie dokumenty pdf.

Ad. 3 Poniżej przesyłamy link do strony gdzie są dostępne wszystkie wydane
gazetki.

http://www.pilawa.com.pl/index.php?page=biuletyn

Ad.4 Poniżej podajemy informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane i inne dotyczące promocji:

* W 20015 roku = 28002,08 zł

* W 2016 roku = 35169,63 zł

* W 2017 roku = 27818,48 zł

* W 2018 roku do dnia udzielenia odpowiedzi =45030,09 zł

Pozdrawiam

Anna Trzeciak

UMiG Pilawa

Tel. 25 685 61 10 wew. 42

Pobierz list