Przesyłam odpowiedzi na pytania z wniosku:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Radło – kwartalnik. Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

https://www.gminaradlow.pl/dla-mieszkanca/kultura-rozrywka/radlo

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Kwartalniki dostępne są do pobrania poprzez link: https://we.tl/MtT1lDLkf6

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

3787,5

10515,05

17781,08

6951

--
Z poważaniem

Maksymilian Pochroń
Urząd Miejski w Radłowie
tel.: 14 6782044 w. 14
e-mail: informatyk@gminaradlow.pl <mailto:informatyk@gminaradlow.pl>
<http://www.gminaradlow.pl> www.gminaradlow.pl

Załączniki

Pobierz list