Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa zapytanie uprzejmie informuję:
- Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska nie prowadzi żadnych mediów.
- we wskazanych latach 2015 do dnia dzisiejszego nie wydatkowano żadnych
środków finansowych na artykuły sponsorowane, Gmina publikuje w prasie
ogłoszenia związane z zadaniami wykonywanymi w Gminie i są to ogłoszenia
o sprzedaży nieruchomości, o pracach związanych z planami
zagospodarowania przestrzennego i inne.
Pobiedziski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury i jeśli Państwo mają
zapytanie to proszę zwrócić się bezpośrednio do Dyrektora tej placówki.
Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października
1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

--
Pozdrawiam
Felicja Tokarska
UMiG Pobiedziska

Pobierz list