Urząd Gminy w Czemiernikach udziela informacji publicznej w związku z
wnioskiem.
Gmina nie prowadzi mediów
-Informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia i wydatki typu promocja Gminy
Rok 2015-6.150,00 zł
Rok 2016-2.718,30 zł
Rok 2017-5.301,30 zł
Rok 2018 do dnia udzielenia informacji -608,83 zł

Z poważaniem Alina Cholewa Insp. ds księg budżetowej

Pobierz list