OL.1431.35.2018

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
drogą mailową dnia 18.07.2018r., wskazuję co następuje:

Ad 1) Tak

Ad 2) Gazeta, Urząd Miejski Gminy Stęszew

Ad 3) link:
<http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=3&menu=14&strona=1>
http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=3&menu=14&strona=1

Ad 4) Tak

Ad 5) W załączniku

Ad 6)

W 2015 roku - 33.777,43 zł;

W 2016 roku - 52.110,81 zł;

W 2017 roku - 65.121.63 zł;

W I półroczu 2018 roku - 30.244,76 zł.

Z poważaniem

Joanna Tomczak

Podinspektor ds. promocji, marketingu i obsługi prasowej

Urząd Miejski Gminy Stęszew

ul. Poznańska 11

62-060 Stęszew

tel. (61)819-71-45

Załączniki

Pobierz list