Or.1431.41.2018 Siec Obywatelska
Warszawa
ul. Ursynowska 22/2

W Odpowiedzi do przesłanego e-maila z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wniosku o udostepnienie informacji publicznej – media prowadzone w gminie , informuję :
Ad.1 - w urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych lub w samorządowej osobie prawnej - nie są prowadzone media.
Ad.2 - nie dotyczy
Ad.3 – nie dotyczy
Ad.4 - nie dotyczy
Ad.5 – Informacja o wydatkach gminy na różnego rodzaju promocję:
1/ Rok 2015 - 500 zł
2/ Rok 2016 - 60 zł
3/ Rok 2017 - 2.263,86 zł
4/ Rok 2018 - 1.944,80 zł

Pozdrawiam

Olga Niczyporuk
inspektor

Pobierz list