Urząd Gminy w Płoskini przesyła w załączeniu odpowiedź naw niosek z dnia
18.07.2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej

Pozdrawiam: Stefan Hrybek

----------------------------------

Urząd Gminy Płoskinia

Płoskinia 8

14-526 Płoskinia

tel. 556208608

faks 556208600

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Pobierz list