Rybno, 24.08.2018r.
OrSO. 1431.24.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej , informujemy , że w Urzędzie Gminy Rybno oraz jednostkach organizacyjnych nie prowadzone są media .
Gmina Rybno ma ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i inne typy promocji wydatkowała odpowiednio w latach :
2015- 9594 zł
2016 - 7441,50zł
2017 - 13954,35zł
2018 - ( na dzień złożenia wniosku) - 5469 zł

Agnieszka Zdunek
--
Pozdrawiam
Gmina Rybno,
96-514 Rybno, ul. Długa 20
NIP: 8371692261, REGON: 750148466
tel./fax (46) 861-14-38

Pobierz list