W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku informuję , co następuje:

-w urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych Gminy Żelazków nie są prowadzone media typu gazeta, radio, telewizja itp.
W związku z powyższym na wszystkie pozostałe pytania ich dotyczących odpowiedź jest negatywna.

Wydatki gminy na cele promocyjne wynosiły :

- w roku 2015 -------19.453 zł,
- w roku 2016------ 984 zł,
- w roku 2017------- 29 241 zł,
- w roku 2018------- 7 995 zł.

Alicja Naskrętska
Sekretarz Gminy