W odpowiedzi na Państwa wniosek, przesłany do Urzędu Miejskiego drogą
elektroniczną dnia 18 lipca, a dotyczący mediów samorządowych i wydatków
ratusza na współpracę z mediami, informuję co następuje:

Ad. 1

Urząd Miejski w Sochaczewie wydaje bezpłatny, dystrybuowany własnymi siłami,
dwutygodnik "Ziemia Sochaczewska". Inne jednostki organizacyjne podległe UM
nie prowadzą działalności na rynku mediów. "Ziemia Sochaczewska", jako
miejski biuletyn, nie przyjmuje żadnych płatnych reklam, ogłoszeń, anonsów,
nawet ogłoszeń drobnych.

Ad. 2

"Ziemia Sochaczewska" jest dwutygodnikiem. Jest tworzona przez pracowników
Referatu Komunikacji Zewnętrznej, działającego w strukturze Wydziału
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta UM. Referat prowadzi także miejski
fanpag na facebooku oraz portal Sochaczew.pl, ściśle współpracuje z
miejscową prasą, radiem, portalami internetowymi.

Ad 3.

Każde aktualne wydanie "Ziemi Sochaczewskiej" można znaleźć na głównej
stronie portalu Sochaczew.pl, w dziale "Polecamy".

Ad 4.

Tak. "Ziemia Sochaczewska" nieprzerwanie ukazuje się od 1990 roku i jest
zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Ad. 5

Ostatnie kilka numerów w załączeniu.

Ad. 6

Urząd Miejski realizuje trzy tzw. umowy medialne zawarte z lokalnymi radiami
- radiem Sochaczew, radiem Niepokalanów i radiem Victoria. W każdym z nich
emitowane są miejskie audycje samorządowe. Ponadto stacje obejmują
patronatem największe wydarzenia artystyczne, społeczne, sportowe i
patriotyczne organizowane na terenie miasta.

Łączne wydatki UM na realizację audycji samorządowych na antenie trzech
rozgłośni:

2015: 50.760 zł

2016: 56.760 zł

2017: 62.602,56

2018 (do końca czerwca): 34.380 zł

Z poważaniem

Daniel Wachowski

Referat Komunikacji Zewnętrznej UM

Kom. 693-555-375

Pobierz list