Nie mogę do maila dołączyć PDF, zatem postaram się pdf-y gazety wysłać z
innego maila, z poczty na Onecie.

Pobierz list