Witam,
W uzupełnieniu poniższej informacji nadmieniam, że wydatki gminy Korczyna na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 wyniosły łacznie 65 063,79 zł.

Z poważaniem

Wojciech Tomkiewicz