W załączeniu przesyłam odpowiedź ( skan pisma znak: OS.1431.1.2018 )na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Gminy Trzeszczany

Załączniki

Pobierz list