gazeta 4 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1NB91J90iw-67soGaHF09KUbwUhkh1_V5/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 5 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1y3yp1CoEZfc4d81ONoXxF0nb4PNvLf8S/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 6 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1r6mW4y3APCCRnF_rJNBMH6LSwfAam-lQ/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 7 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1cfrkXUYF-r6yPQoqkG5GSNUH02d3OiTQ/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 8 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1BhckJnMnc2EntL5yXJOhzZNtjWUGnF4k/view?usp=drive_web>
​​
okładka 4 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1cepFoKgWHNz3gJKA57iwPW8ZoRyZkijz/view?usp=drive_web>
​​
okładka 5 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1oQ_2zjsa5rB_6Pk-5bg46OBS-xPa0z4g/view?usp=drive_web>
​​
okładka 6 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1MPycjYO9br7-aQrW94xYVgX7JIzVaWzV/view?usp=drive_web>
​​
okładka 7 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1UZYpTGdap3US9k9GlO3lPg_b8mt5pCE8/view?usp=drive_web>
​​
okładka 8 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1py-MDGlt85c1KjTdiSmpiXUC_STL34Pl/view?usp=drive_web>

*-------------------*
Z poważaniem
*Marta Albin*
Redakcja miesięcznika "U NAS" Gminy Gorzyce
+48/ 692 453 437
032/ 453 00 59
unasredakcja@gmail.com

*Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie*
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach,
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8 NIP 647-257-66-21,
Regon 366215872 reprezentowane przez dyrektora Bibiannę Dawid

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia
współpracy.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez
Pana/Panią zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda na
zrealizowanie umowy świadczenia usług.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie
są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane na czas
wysłania oferty lub zrealizowania umowy.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem wysłania oferty marketingowej
lub zrealizowania podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie*
Pani/Pana dane: nie podlegają profilowaniu.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe: *ksiegowoscgck@gmail.com <ksiegowoscgck@gmail.com>, **32 45 11
687 (wewn. 11)*

Załączniki

Pobierz list