W odpowiedzi na wniosek informuję ,że Gminna Biblioteka Publiczna w
Kozłowie wydaje gazetę lokalną Czas Kozłowa  który promuje bibliotekę i
mieszkańców nasze gminy.

Gazeta ta ma nadany ISSN 2080-4911. Czasopismo jest wydawane ze środków
własnych biblioteki .

Z poważaniem Bożena Tabor Dyrektor biblioteki.

Pobierz list