<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p style="" class="default-style">Dzień dobry,<br>W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Żabia Wola od grudnia 2006 r. wydaje kwartalnik NASZA GMINA Biuletyn Urzędu w Żabiej Woli. Przedmiotowy biuletyn został zarejestrowany i wpisany do rejestru dziennik&#243;w i czasopism w Sądzie Okręgowym w Płocku. Wszystkie numery kwartalnika dostępne są w wersji pdf na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola www. zabiawola.pl (<a href="http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik">http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik</a>).<br>Łączna suma wydatk&#243;w poniesionych przez Gminę Żabia Wola na promocję gminy wynosiła w 2015 r. -46 931,69 zł, 2016 r.- 55 129,59 zł, 2017 r. &#8211; 69 269,04 zł, 2018 r.*- 27 903,36 zł.<br>Wydatki z budżetu Gminy na ogłoszenia prasowe (w tym ogłoszenia związane z procedurami planistycznymi) wyniosły 2015 r. -10 242,44 zł, 2016 r.- 11 782,17 zł, 2017 r. &#8211; 15 559,50 zł, 2018 r.*- 9 277,45 zł. <br><br><span style="font-size: 8pt;">*dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 24 lipca 2018 r.</span><br><br>Z poważaniem<br>Inspektor<br>Krystyna Janiszewska<br>Urząd Gminy Żabia Wola<br>ul. Gł&#243;wna 3, 96-321 Żabia Wola<br>tel: 46 857 81 81 wew. 33<br>fax: 46 857 81 81 wew. 12</p></body></html>

Pobierz list