Szanowni Państwo,
w ramach dostępu do informacji publicznej udzielam odpowiedzi na postawione przez Państwo pytania:
1) Urząd Gminy Wielbark prowadzi jedynie stronę internetową gminy pod adresem www.wielbark.com.pl oraz BIP urzędu http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/,
pozostałe jednostki również posiadają swoje strony internetowe:
GOPS http://www.gops-wielbark.pl/
SP Zabiele https://spzabiele.edupage.org/
SP Wielbark http://zswielbark.szkolnybip.pl/
Przedszkole Samorządowe https://psbrzechwawielbark.edupage.org/, https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-im-Jana-Brzechwy-w-Wielbarku-365639913516508/
GOK Wielbark https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Wielbarku-559565684074008/
ZGKiM w Wielbarku http://www.zgkimwielbark.pl/
SP w Łatanej Wielkiej https://splatana.edupage.org/,
inne media nie są prowadzone ani przez urząd ani inną jednostkę organizacyjną gminy;
2) wydatki na ogłoszenia i publikacje w mediach w ramach promocji gminy przedstawiają się następująco:
2015 r. – 8 910,48 zł
2016 r. – 5 521,01 zł
2017 r. - 20 985 zł
2018 r. do chwili obecnej – 5 910,14 zł
w ramach promocji na przestrzeni 2015-2018 kupowane były również albumy i publikacje książkowe 1 470 zł, okładki z herbem – 1 969,23 zł, smycze z herbem – 953,25 zł.

Z poważaniem
Agnieszka Dziczek
sekretarz gminy
Urząd Gminy Wielbark
tel. 896218312 w. 12