Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Słopnice w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. poniżej przesyła odpowiedzi:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; - BIULETYN INFORMACJNY, wydawany przez Urząd Gminy
Słopnice
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; - NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- http://slopnice.pl/pl/320/0/archiwum.html\
<http://slopnice.pl/pl/320/0/archiwum.html/>
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. - NIE

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji.

Pozdrawiam,

Marzena Giza

___________________

Urząd Gminy Słopnice

34-615 Słopnice 911

tel. 18 33 26 200

e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

<http://www.slopnice.pl/> www.slopnice.pl

_____