Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Tak, w:

- Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim – Gazeta Janowska – Referat Promocji i Rozwoju (oraz strona www.janowlubelski.pl i facebook);

- Muzeum Regionalnym – wydawnictwo Janowskie Korzenie;

2. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gazeta Janowska dostępna jest w Internecie na stronie www.janowlubelski.pl pod linkiem: http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

3. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, Gazeta Janowska jest zarejestrowana w sądzie.

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gazeta Janowska jest dostępna w wersji elektronicznej (wszystkie numery od 2004 roku) na www.janowlubelski.pl pod linkiem: http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

5. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 – 13 076,00 zł

2016 – 7 395,50 zł

2017 – 9 722,58 zł

2018 (stan na dzień 26.07.2018 r.) – 3 622,50 zł

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem

Katarzyna Dzadz

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

ul. J. Zamoyskiego 59

23-300 Janów Lubelski

tel. 15/ 87 24 313

www.janowlubelski.pl

Załączniki

Pobierz list