Dokumenty: SG.KW-00035/18
Znak sprawy: SG.1431.24.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-042/26-07-2018
Wysłane przez: Robert Migiel

Szanowni Państwo
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
e-mail: sprawa-8083@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Znak: SG.1431.24.2018
Raba Wyżna, 26.07.2018r.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie 17.07.2018 uprzejmie informujemy, co następuję:

W Gminie Raba Wyżna wydawane jest czasopismo o nazwie - Wieści Rabiańskie, zarejestrowane w sądzie. Obecnie wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.
Wersja elektroniczna wydań czasopisma publikowana jest w serwisie: https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba .

Linki od ostatnich pięciu wydań:
Wieści Rabiańskie 3 (161)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/515-wiesci-rabianskie-3-161
Wieści Rabiańskie 4 (162)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/516-wiesci-rabianskie-4-162
Wieści Rabiańskie 5 (163)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/517-wiesci-rabianskie-5-163
Wieści Rabiańskie 1 (164)/2018 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/518-wiesci-rabianskie-4-164
Wieści Rabiańskie 2 (165)/2018 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/519-wiesci-rabianskie-2-165

Urząd Gminy na publikowane materiały promocyjne wydał:
w roku 2015 - 16 500 zł,
w roku 2016 - 22 244,30 zł,
w roku 2017 - 8 951 zł,
i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - 4 050 zł

Z poważaniem

z up. Wójta
Robert Migiel
Sekretarz Gminy
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Pobierz list