Potwierdzone telefonicznie, że wpłynęło 16.11.2023. Poprzedni zaginął.