Na państwa wniosek odpowiadamy w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej:

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu wydaje kwartalnik pod nazwą "Informator
Pasymski - informacje z życia miasta i gminy".

Jest on zarejestrowany pod numerem ISSN 2543-9944.

Link do Informatora: http://pasym.pl/5865,INFORMATOR.html

Pod tym linkiem są wszystkie dotychczas wydane numery ( 7 wydań) nie
widzimy więc potrzeby wysyłania Państwu wersji papierowej ostatnich
pięciu numerów.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i inne promocyjne z
wszystkich lat są zawarte w sprawozdaniach z realizacji budżetu za lata
2015, 2016, 2017. Do końca sierpnia będzie gotowe sprawozdanie z
realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku. Sprawozdania są bardzo
szczegółowe i na BIP wszystko Państwo znajdziecie.

W dniu 2018-07-18 o 12:36, {{ email }} pisze:
--
Sekretarz Miasta Pasym
Wiesław Szubka
tel.+48 89 621 20 11 wew. 40
kom. 512-424-184
{{ email }}
www.pasym.pl