Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję, że:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Tak, w:
- Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim – Gazeta Janowska – Referat
Promocji i Rozwoju (oraz strona www.janowlubelski.pl i facebook);
- Muzeum Regionalnym – wydawnictwo Janowskie Korzenie;

2. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gazeta Janowska dostępna jest w Internecie na stronie
www.janowlubelski.pl pod linkiem:
http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

3. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, Gazeta Janowska jest zarejestrowana w sądzie.

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Gazeta Janowska jest dostępna w wersji elektronicznej (wszystkie numery
od 2004 roku) na www.janowlubelski.pl pod linkiem:
http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

5. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 – 13 076,00 zł
2016 – 7 395,50 zł
2017 – 9 722,58 zł
2018 (stan na dzień 26.07.2018 r.) – 3 622,50 zł

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem

Katarzyna Dzadz
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
ul. J. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
tel. 15/ 87 24 313
www.janowlubelski.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pobierz list