Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniższy wniosek informujemy że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

*/Tak (jak poniżej)./*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*/Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest wydawcą miesięcznika drukowanego
„Wiadomości Gminy Nowa Ruda”./*

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*/http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/76/wiadomosci-gazeta/*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*/Miesięcznik zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o
wydawnictwach ciągłych oraz Sądzie Okręgowym w Świdnicy./*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*/Wszystkie wydania w wersji pdf dostępne są na stronie:/*

*/http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/76/wiadomosci-gazeta/*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W związku z udostępnieniem informacji publicznej, odnośnie wydatków
gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane,
dołączamy w załączniku dane na lata 2015, 2016, 2017, 2018 w formie
tabel. Pod uwagę wzięto tylko wydatki na reklamę, emisję materiałów
filmowych, utrzymanie serwera, strony samorządowej i informacje w
mediach (np. życzenia). Jeżeli chodzi o sformułowanie _innego typu
promocję, _jest na tyle nieprecyzyjne, że należałoby je uściślić.

--

http://i.imgur.com/zT90j8w.png

**

*Barbara Adamska*

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1 / 57-400 Nowa Ruda

Telefon: (74) 872 09 27

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
obowiązków ustawowych przez Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1,
57-400 Nowa Ruda zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Ruda ul.
Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest Pan Mateusz Hryckiewicz e-mail: bip@gmina.nowaruda.pl Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych
nałożonych na Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także w związku z
zawartymi umowami i porozumieniami.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy dane
przetwarzane są na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani
prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
lub/i profilowaniu.

Załączniki

Pobierz list