Odpowiedzi na informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
*nie*
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone
(np.gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; *nie*
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; *nie ma
*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; *gmina prowadzi okazjonalny
biuletyn, który jest zarejestrowany w sądzie*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;*wydanych zostało 4 numery, ostatni w październiku 2014 roku - link
do wszystkich numerów http://www.bardo.pl/gmina/biuletyn/
*
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. -
*ogólnie na promocję w 2015 roku gmina wydała 24 979,10 zł, **ogólnie na
promocję w 2016 roku gmina wydała 37 357,28 zł, **ogólnie na promocję w
2017 roku gmina wydała 88 716,13 zł, **ogólnie na promocję w 2018 roku
do końca czerwca gmina wydała 22 856,08 zł*

--
Pozdrawiam
Marta Ptasińska
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
Rynek 2
57-256 Bardo

tel. 74 8171 478 w. 73
tel. kom. 785 044 581

e- mail: mptasinska@bardo.pl
www.bardo.pl

Pobierz list