Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przesyłam odpowiedź w
załączeniu.

Z poważaniem

Grzegorz Witko

Urząd Gminy Pawłosiów

Załączniki

Pobierz list